Quảng Ninh đề nghị thu hồi 2 dự án “rùa” của PVN

Sau nhiều lần gia hạn nhưng cả hai dự án xây dựng trung tâm thương mại, khu

đô thị sinh thái của

Tập đoàn Dầu khí

Quốc gia Việt Nam (PVN) trên địa bàn Quảng

Ninh đều chậm tiến độ so với cam kết.

Chính quyền địa phương buộc phải đề nghị

thu hồi

hai dự án này. Đề nghị

này được nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đưa ra trong buổi làm việc

giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh

Quảng Ninh

và PVN, sáng 21/5.

Hai dự án của PVN đang triển khai tại Quảng Ninh là dự án xây dựng trung tâm

thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long tại khu trung tâm Cột Đồng Hồ thuộc

phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long; và khu đô thị sinh thái thương mại dịch vụ

Đảo Việt tại xã Hoàng Tân ở thị xã Quảng Yên.

Theo cam kết của chủ đầu tư là PVN, đến hết quý 4 năm nay, dự án xây dựng trung

tâm thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay

dự án vẫn chưa được xúc tiến đầu tư và hiện Tập đoàn đã chuyển nhượng cho Công

ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp quản dự án. Với dự án khu đô thị sinh thái

thương mại dịch vụ Đảo Việt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hai lần gia hạn

dự án, nhưng PVN cũng chưa hoàn thành.

Theo PVN, nguyên nhân tiến độ cả hai dự án trên chậm là bởi vướng mắc trong

giải phóng mặt bằng và do Tập đoàn đang phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh

tế, nguồn lực tài chính không huy động được.

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho PVN trong quá

trình triển khai thực hiện các dự án, song cả hai dự án đều đã quá chậm so với

tiến độ cam kết, mà nguyên nhân chính là do chủ đầu tư.

Hơn nữa, việc PVN chuyển

nhượng dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long cho

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương là không đúng với quy định của pháp luật. Vì

vậy, theo quy định, cả hai dự án này đều buộc phải thu hồi./.

Văn Đức (TTXVN)