SBS vào diện bị kiểm soát đặc biệt trong 6 tháng

Ngày 29/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(

SSC

) ban hành quyết định đặt Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, kể từ ngày 29/8/2012 đến ngày 28/2/2013.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị

kiểm soát đặc biệt

theo quy định đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó ngày 23/7, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

) đã đưa

SBS

và diện chứng khoán bị kiểm soát và chỉ được giao dịch trong 15 phút khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Theo Báo cáo tài chính soát xét đặc biệt của Công ty Kiểm toán Ernst & Young, thực trạng tài chính tính đến thời điểm 30/06/2012 của SBS có tổng tài sản đạt 1.480 tỷ đồng (trong đó tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 878,4 tỷ đồng), tổng nợ phải trả 1.736 tỷ đồng.

Hiện vốn chủ sở hữu của Công ty đang âm 256 tỷ đồng đồng thời lợi nhuận chưa phân phối cũng âm 1.772 tỷ đồng.

Được biết, SBS đã tạm ngưng các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán bắt đầu từ ngày 24/8/2012 và không thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán mới cho khách hàng.

Trên thị trường niêm yết, mã cổ phiếu SBS liên tục bị bán tháo trong các phiên gần đây và giảm sàn liên tiếp 9 phiên (từ 20/8 – 30/8), đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu SBS chốt tại mức giá 3.400 đồng/cổ phiếu./.

Linh Chi (Vietnam+)