SSC yêu cầu TAS giải trình về bản báo cáo tài chính

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ra thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) giải trình về những điểm ngoại trừ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét.

Nguyên nhân, ý kiến kiểm toán tại

Báo cáo tài chính

bán niên năm 2012 đã soát xét của TAS có nhiều điểm ngoại trừ, trong đó có ý kiến ngoại trừ về phần lớn công nợ phải thu.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Việt Nam đã thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên 2012 của

TAS

đã đưa ra lưu ý việc TAS cho nhà đầu tư mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trong tài khoản và chưa quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư.

Thêm vào đó, tại thời điểm 30/6 khả năng thanh toán nhanh của Công ty chỉ đạt 0,044 lần, khoản nhận nợ lại các khoản vay của nhà đầu tư đều quá hạn thanh toán, lỗ lũy kế gần 70 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn điều lệ.

Khoản phải thu khách hàng của TAS tại thời điểm 30/6/2012 lên tới 236 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản, trong đó khoản quá hạn là 73,6 tỷ đồng. Cuối năm 2011, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản phải thu này, trong kỳ 6 tháng đầu năm 2012, kiểm toán cho rằng trong kỳ ban giám đốc TAS chưa tiến hành trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán.

Được biết hiện tại, TAS chưa công bố thông tin về chỉ tiêu an toàn tài chính thời điểm 30/6/2012 là vi phạm quy định về công bố thông tin tại Thông tư 52/2012/TT-BTC.

Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng cho hay,

SSC

đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại TAS và kết quả kiểm tra cho thấy TAS đã có một số vi phạm về hoạt động môi giới và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đối với các vi phạm này, Ủy ban sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xem xét xử lý.

Trước đó, Trung tâm Tưu ký chứng khoán Việt Nam (

VSD

) cũng đã ban hành quyết định cảnh cáo đối với Công ty Chứng khoán Tràng An (TAS) do vi phạm các quy định tại quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu TAS có mức giá tham chiếu là 4.000 đồng/cổ phiếu./.

Linh Chi (Vietnam+)