Tài sản của Becamex IDC gồm những gì?

Đợt IPO

Becamex IDC

sẽ là một trong những đợt IPO lớn trong năm 2017. Becamex IDC là tập đoàn đa ngành, tham gia vào lĩnh vực KCN, BĐS nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông. Công ty còn đầu tư vào lĩnh vực y tế, tài chính và khai khoáng.

Becamex IDC có trụ sở tại Bình Dương, gần TP HCM và là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất ở đây. Becamex IDC có tổng cộng 28 công ty con và công ty liên kết.

Vốn điều lệ của công ty là 13.170 tỷ đồng; tương đương 1.317.000.000 cổ phiếu. Sau khi IPO, cơ cấu sở hữu sẽ như sau:

Nhà nước sở hữu 51%, tương đương 671,67 triệu cổ phiếu; CBCNV nắm 0,37%, tương đương 4.936.700 cổ phiếu; Chào bán lần đầu ra công chúng 23,63%, tương đương 311.207.100 cổ phiếu; 25% cổ phần bán cho đối tác chiến lược, tương đương 329.250.000 cổ phiếu.

Becamex IDC hiện có 6 KCN gồm: KCN Mỹ Phước, gồm 3 giai đoạn với tổng diện tích 3.429 ha; KCN Việt Nam – Singapore, gồm 6 KCN với tổng diện tích 6.000ha, công ty nắm 49%; KCN và đô thị Thới Hòa 956ha; KCN Bàu Bàng 2.000 ha; Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Bình Dương 4.196 ha; và KCN Becamex – Bình Phước 4.300 ha.

Công ty còn có một số dự án BĐS lớn như: dự án Thành phố mới Bình Dương quy mô 1.000 ha; dự án Becamex City Center (6ha), dự án Ecolakes Mỹ Phước (220ha) Becamex IDC nắm 45%; dự án Becamex Thuận An (190ha).

Năm 2015 là năm gần nhất Becamex IDC công bố kết quả kinh doanh. Theo báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2015, công ty đạt doanh thu thuần 6.064 tỷ đồng, LNST đạt 691 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 60% và 36,5% so với năm trước đó.

Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của công ty là 36.954 tỷ đồng; trong đó tồn kho là 14.368 tỷ đồng (bằng 39% tổng tài sản); đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh liên kết là 8.379 tỷ đồng (bằng 22,7% tổng tài sản).

Tổng nợ tại thời điểm cuối năm 2015 là 14.688 tỷ đồng; gồm 4.952 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 10.096 tỷ đồng nợ dài hạn; theo đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức khá cao là 1,77 lần.

Bách Hoá Xanh sẽ mua toàn bộ trái cây của bầu Đức nếu thị trường có nhu cầu