Thêm 2 ngân hàng cứu công ty nữ đại gia Diệu Hiền

Hai ngân hàng này dự kiến xử lý món nợ của Bình An thành cổ phần để tham gia vào công ty.

Đối với DATC đã đồng ý mua lại nợ mà Bianfishco thiếu Ngân hàng ACB chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng Việt Thái chi nhánh Bình Dương.

Còn nợ người bán cá, Tổng Giám đốc DATC gợi ý chủ nợ có thể góp vốn bằng tiền mà Bianfishco đang nợ để trở thành cổ đông.

Nếu hộ nào không đồng ý góp vốn thì DATC mua nợ nhưng chỉ trả trước một phần, còn lại sẽ xem xét thời gian trả sao cho phù hợp.

Trong tháng này Bianfishco trả nợ tiếp cho người bán cá 20%, còn lại sẽ trả trong một năm.

Theo

Thiên Phước

Vnexpress.net