Thêm 3 cá nhân bị phạt do giao dịch “chui” cổ phiếu

Ngày 16 – 17 – 18/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân do đã có hành vi vi phạm về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể:

Ngày 9/11/2010, ông Nguyễn Phúc Huy là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CK: CNT) đã thực hiện bán 20.000 cổ phiếu CNT. Tuy nhiên, đến ngày 9/12/2010, ông Nguyễn Phúc Huy mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 1/11 và 2/11/2010, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh là vợ của ông Nguyễn Chánh Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã CK: DSN) đã thực hiện mua 9.800 cổ phiếu DSN nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thu Hiên 30 triệu đồng; phạt tiền 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phúc Huy, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. Tổng số tiền xử phạt lần này của các cá nhân vi phạm là 110 triệu đồng.

An Hạ