Thông tin “80% doanh nghiệp BĐS có lãi” sai sự thật

Trước việc một số tờ

báo gần đây thông tin “80% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có

lãi trong năm 2012,” tối 29/1, ông Đỗ Đức Duy – Chánh Văn phòng, người phát ngôn

của Bộ Xây dựng khẳng định lãnh đạo Bộ Xây dựng chưa bao giờ báo cáo trước Ủy

ban Kinh tế của Quốc hội về con số 80% doanh nghiệp bất động sản báo lãi như một

số tờ báo đã đưa tin.

Thông tin sai lệch này đã gây sự hiểu lầm cho dư luận về “sức khỏe” của các

doanh nghiệp ngành xây dựng và bất động sản, tác động tiêu cực đến việc triển

khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết

nợ xấu

.

Theo báo cáo chính thức của Bộ Xây dựng, tổng số doanh nghiệp ngành xây dựng

đang hoạt động là 55.870 doanh nghiệp, gồm nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

như xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng giao thông, xây dựng thủy lợi,

thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản…

Trong đó, số

doanh nghiệp

kinh doanh

bất động sản

là 7.848 chiếm 14%. Trong năm

2012, số doanh nghiệp ngành xây dựng có lãi là 37.197; số doanh nghiệp thua lỗ

là 17.000, tăng hơn 2.000 doanh nghiệp thua lỗ so với năm 2011.

Doanh nghiệp ngành xây dựng

thua lỗ

gia tăng mạnh trong các năm 2011 và 2012.

Nếu như năm 2010 có 9.451/48.753 doanh nghiệp thua lỗ (chiếm 19,4%), thì đến năm

2011 có 14.998/48.733 doanh nghiệp thua lỗ (30,8%) và năm 2012 có 17.000/55.870

doanh nghiệp thua lỗ (30,4%).

Đây là số liệu do các doanh nghiệp báo cáo, chưa qua kiểm toán nên chưa thể phản

ánh hết thực trạng thua lỗ thực tế của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Đó

là chưa kể đến 2.637 doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giải thể trong năm 2012.

Để tránh sự hiểu lầm, ảnh hưởng đến những nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Quốc

hội và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị

các cơ quan báo chí sử dụng nguồn thông tin chính thức từ Người phát ngôn của Bộ

Xây dựng, đồng thời chỉnh sửa những số liệu không chính xác./.

Thu Hằng (TTXVN)