TP.HCM phấn đấu xây 1 triệu m2 nhà xã hội mỗi năm

Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình phối hợp hành động triển

khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia năm 2020 và tầm nhìn năm

2030 được ký kết giữa Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/10.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2012-2015,

Thành phố Hồ Chí Minh

phấn đấu thực

hiện xây dựng tối thiểu đạt khoảng 2,7 triệu m2 sàn

nhà ở xã hội

(mỗi năm khoảng

675.000 m2 sàn). Trong đó có 600.000 m2 sàn nhà ở cho học sinh, sinh viên các

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, đáp ứng

100.000 chỗ ở; dành 1,3 triệu m2 sàn nhà ở tương ứng 17.500 căn hộ cho người thu

nhập thấp mua, thuê – mua; xây mới 800.000 m2 nhà ở cho công nhân, đáp ứng nhu

cầu của 93.000

người lao động

.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời phấn đấu thực hiện di dời, tháo dỡ và

xây dựng mới thay thế 25 chung cư cũ xuống cấp, bị hư hỏng nặng với tổng diện

tích 350.000 m2 sàn (khoảng 6.500 căn hộ). Căn cứ tình hình thực tế, các chỉ

tiêu này sẽ được điều chỉnh tăng thêm nhằm phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng mỗi

năm đạt 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (chưa bao gồm nhà ở tái định cư, cải tạo và

xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh sẽ phối hợp nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Chương trình phát triển

nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu

giải quyết và phát triển nhà ở hàng năm cho từng nhóm đối tượng; đẩy nhanh việc

lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch các khu

nhà ở xã hội tập trung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội; rà soát, bố

trí, chuyển đổi mục đích các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ để phát triển

nhà ở xã hội và công bố công khai danh mục dự án để kêu gọi đầu tư…

Cùng với việc yêu cầu các Tổng công ty nhà nước tham gia chương trình này,

Bộ Xây dựng

và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đăng ký tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã

hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên, cải tạo – xây dựng lại chung cư

cũ. Cùng với việc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong thiết kế để giảm

giá thành, tăng cường quản lý chất lượng nhà xã hội, hai bên sẽ tiếp tục hoàn

thiện mô hình, hoạt động của Quỹ tiết kiệm và phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ tài

chính cho cả chủ đầu tư dự án cũng như đối tượng mua nhà.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng

Quân cho biết: Thành phố hiện có gần 2 triệu hộ dân với khoảng 8,5 triệu nhân

khẩu. Với tỷ lệ đô thị hóa ngày càng tăng, lên tới gần 75%, Thành phố Hồ Chí

Minh hiện dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đô thị hóa. Tuy nhiên, so với mật độ dân số

thì không gian của thành phố vẫn hẹp, tổng diện tích khoảng 2000 km2 nhưng chỉ

có khoảng 100 km2 đất thổ cư. Bởi vậy, Chiến lược này không chỉ mang ý nghĩa

kinh tế xã hội mà còn là cơ hội để thành phố quy hoạch, xây dựng và phát triển

nhà ở theo xu hướng bền vững với quy mô lâu dài…

Mục tiêu đảm bảo chỗ ở cho

người dân luôn được xác định là trọng tâm quan trọng, năm 2011 thành phố đã đạt

chỉ tiêu 17,5m2/người – đây là một sự nỗ lực rất lớn của địa phương. Chương

trình nhà ở được là đa mục tiêu, vừa xây dựng phát triển mới vừa chỉnh trang,

sắp xếp tái định cư… cho các khu vực dân cư. Thời gian tới, thành phố sẽ quyết

liệt để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược này.

Dự kiến, cuối năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất việc xác định

các chỉ tiêu phát triển nhà ở, danh mục cụ thể dự án phát triển nhà ở xã hội năm

2013. Trước mắt, Thành phố tiếp tục rà soát quỹ đất 20% đối với các dự án thương

mại trên phạm vi địa bàn để giao cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà

ở xã hội theo quy định./.

Thu Hằng (TTXVN)