TP.HCM tạm ngưng cấp phép các loại hình dịch vụ giáo dục

Theo thông báo do Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn ký, thì sẽ ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Việc ngưng thông báo này, theo ông Sơn là từ chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM tạm ngưng cấp phép các loại hình dịch vụ GD, dạy thêm, học thêm… nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên như các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ – tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa…

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục như: các loại hình trường, trung tâm ngoại ngữ – tin học, dạy thêm – học thêm, giáo dục kỹ năng, tư vấn du học… thuộc quản lý của Sở.

Việc tạm ngưng nói trên cho đến khi UBND TP.HCM cho phép học sinh, học viên đi học trở lại.

Hồ Văn