TPHCM cấm cho thuê mặt bằng công trình thể thao làm dịch vụ

Tất cả các công trình văn hóa thể thao ở TPHCM

không được cho thuê mặt bằng làm dịch vụ, cần phải chấm dứt ngay các hợp

đồng cho thuê, làm dịch vụ.

Ngân sách thành phố đảm bảo

kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng tại số 2 Đinh Tiên Hoàng,

quận 1.

Riêng bãi xe ngầm tại khu vực này, Sở Giao thông vận tải

thành phố được yêu cầu khẩn trương xác định nhà đầu tư, tiến độ, không

để kéo dài nhằm triển khai đồng bộ với dự án mở rộng trung tâm thể dục

thể thao này.

Theo Tuổi trẻ