Trên 280ha xây dựng khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ

Chiều 27/8, Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm phối hợp công bố và bàn giao hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ

1/2000 Khu đô thị

Đại học Tây Nam

Hà Nội thành chức năng Khu đô thị mới Tây

Mỗ-Đại Mỗ cho chính quyền địa phương và Chủ đầu tư dự án là Công ty

Vinaconex-Viettel quản lý, triển khai thực hiện.

Dự án

Khu đô thị mới Tây Mỗ

-Đại Mỗ có quy mô 281ha nằm ở vị trí thuận lợi phía

Tây Nam thành phố, bố trí đa dạng hóa các loại hình

nhà ở

với nhiều công trình

công cộng, dịch vụ tiện ích…

Đại diện Công ty Vinaconex-Viettel cho biết, ngày 3/7/2009, Thủ tướng Chính phủ

đã có văn bản đồng ý về nguyên tắc và giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ

đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ

Liêm.

Trong khu đất này sẽ bố trí đủ diện tích dành cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt

Nam và các đơn vị quân đội di chuyển khỏi khu vực Thành cổ Hà Nội.

Đến ngày 31/5/2010, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức chấp

thuận việc xây dựng khu đô thị mới tại xã Tây Mỗ-Đại Mỗ thay thế cho Khu đô thị

Đại học Tây Nam để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của Thủ đô; tăng nguồn cung

nhà ở phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Đây chính là những cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

ra quyết định số 3987/QĐ-UBND (ngày 16/8/2010) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Tây Nam Hà Nội thành chức năng Khu đô

thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ./.

Thu Hằng (Vietnam+)