Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên nghỉ sang tháng 4 tránh Covid-19

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, bà Nguyễn Thị Minh Hồng vừa ký quyết định cho toàn bộ sinh viên nhà trường nghỉ học đến hết ngày 5/4, trở lại trường học từ ngày 6/4.

Tại TP.HCM chỉ sinh vien Trường ĐH Y dược đi học lại từ 9/3

Trường đang cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình hiện tại. Khi điều chỉnh xong sẽ thông báo cho sinh viên để chủ động sắp xếp công việc cá nhân.

Đối với sinh viên thực tập, nhà trường yêu cầu thực hiện làm việc theo lịch cơ sở.

Riêng Trường Trung học Thực hành (trực thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) căn cứ vào lịch của UBND TP.HCM.

Trung tâm giáo dục khuyết tật Thuận An căn cứ vào chỉ đạo của Sở GD-ĐT Bình Dương.

Hiện tại, các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM đều cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3. Chỉ có duy nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM đã cho sinh viên đi học lại từ ngày 9/3.

Lê Huyền