Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dành 20 tỷ đồng hỗ trợ học phí

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa triển khai gói hỗ trợ 20 tỷ đồng dành cho sinh viên trong mùa dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả sinh viên sẽ được hỗ trợ 5%

học phí

các học phần học online diễn ra đầu năm 2020. Kinh phí này trừ vào học phí học kỳ sau, sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuyển khoản trực tiếp.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (Ảnh: UEH)

Đối với sinh viên có gia đình (ba, mẹ, anh, chị) bị mất việc do ảnh hưởng

dịch Covid-19

, gia đình bị giảm thu nhập và các trường hợp khó khăn đặc biệt khác sẽ được nhận được các mức hỗ trợ tối đa đến 50% mức học bổng toàn phần (tính trên 15 tín chỉ).

Ngoài ra, nhà trường cũng hỗ trợ chi phí kết nối internet với 100.000 đồng/sinh viên. Kinh phí này cũng trừ vào học phí học kỳ sau, sinh viên tốt nghiệp được chuyển khoản trực tiếp.

Sinh viên mua sách tại nhà sách của trường sẽ được miễn phí tiền chuyển phát.

Lê Huyền