Từ 1/10 thí điểm chữ ký số giao dịch chứng khoán

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai

chữ ký số

công

cộng.

Theo đó, từ 1/10 đến 31/12,

SSC

sẽ thí điểm ứng dụng chữ ký số trong các

giao dịch chứng khoán với 20 công ty chứng khoán tham gia.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn VNPT cho

biết, tập đoàn sẽ cung cấp giải pháp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ tích hợp chữ

ký số vào ứng dụng trong các giao dịch điện tử trong hoạt động chứng khoán của

SSC.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch SSC cho biết, chương trình hợp tác được chia làm

hai giai đoạn.Giai đoạn một là ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa SSC

với các công ty

chứng khoán

, công ty quản lý quỹ và công ty đại chúng; giai đoạn

hai là ứng dụng

chữ ký số

trong các giao dịch của các nhà đầu tư trong lĩnh vực

chứng khoán.

Ngoài ra,

VNPT

và SSC cũng sẽ phối hợp cùng nhau trong các hoạt động

truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chữ ký số, hỗ

trợ cung cấp chứng thư số cho người tham gia sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng

khoán điện tử.

Trước đó, ngành thuế và hải quan đã triển khai thử nghiệm dịch vụ chữ ký

số trong các giao dịch khai thuế và khai hải quan điện tử./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)