VietinBank chính thức có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hôm nay, HĐQT

VietinBank

đã ban hành Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank.

Theo đó, HĐQT VietinBank đã bầu ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9.

Ông Trần Minh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ông Trần Minh Bình sinh ngày 7/12/1974 tại Quảng Bình, có bằng Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân – Đại học ULB (Bỉ); cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Bình có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống VietinBank, trong đó có 17 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý nghiệp vụ trọng yếu từ trụ sở chính đến chi nhánh và 8 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao tại VietinBank.

Ông Trần Minh Bình công tác trong hệ thống VietinBank từ tháng 1/1999, trải nghiệm toàn diện các mảng nghiệp vụ

kinh doanh

trọng yếu của ngân hàng. Ông Trần Minh Bình là cán bộ quản lý cấp cao tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; nổi trội về trí tuệ, năng động, sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, nhạy bén, luôn hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.

Cùng với đó, ngân hàng thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT đối với ông Trần Văn Tần, thành viên HĐQT VietinBank, người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank.

HĐQT VietinBank giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành cho ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc VietinBank đến khi có quyết định khác thay thế.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng sinh năm 1962 tại Cà Mau, là Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Nguyễn Hoàng Dũng bắt đầu công tác trong ngành ngân hàng từ tháng 3/1985 và tại VietinBank từ tháng 10/1988, trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo từ chi nhánh đến trụ sở chính VietinBank.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng công tác trong hệ thống VietinBank từ tháng 10/1988, là Phó Tổng giám đốc VietinBank 2 nhiệm kỳ, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có kinh nghiệm thực tiễn, trải nghiệm toàn diện các mảng nghiệp vụ trọng yếu của ngân hàng và luôn hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, khi ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ mới – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 222 về việc phân công ông Trần Văn Tần – thành viên HĐQT VietinBank (người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank) – phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank.

Nguyễn Hiền