Xử phạt tổ chức, cá nhân bán chứng khoán “quá tay”

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (

SSC

) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân và một tổ chức do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 28/2/2012 đến ngày 6/04/2012, ông Nguyễn Bá Huấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã CK: TNT) đã giao dịch bán 380.000 cổ phiếu

TNT

trong khi số lượng cổ phiếu đăng ký bán với HoSE là 300.000 cổ phiếu TNT (vượt quá 80.000 cổ phiếu).

Tương tự, từ ngày 9/3/2012 đến ngày 27/3/2012, ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã chứng khoán: TNT) cũng đã giao dịch bán 1.290.610 cổ phiếu TNT trong khi số lượng cổ phiếu đăng ký bán với HoSE là 1.000.000 cổ phiếu TNT (vượt quá 290.610 cổ phiếu).

Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán: NBP). Song REE đã giao dịch mua 137.900 cổ phiếu NBP làm số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 2.840.000 cổ phiếu NBP (chiếm tỷ lệ 22,07%) lên 2.977.900 cổ phiếu NBP (chiếm tỷ lệ 23,146%) và có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1%, tuy nhiên

REE

đã không báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn với SCC và HNX.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, SSC xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi trường hợp phi phạm ở trên bằng tiền là 40 triệu đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)